Ny EASAC-rapport: Har ikke råd til å ignorere bærekraftig jord

Jord spiller en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringer, og for å sikre næringsrikt kosthold, landbruk og biomangfold. Men jord har falt ned på EUs politiske dagsorden, på tross av betydningen for både samfunn og natur. Det finnes likevel mange muligheter for politikk som kan sikre fremtiden til europeisk jord og bidra til å reversere globale trender innen jordforringelse, ifølge EASAC.

Bilde
Ny EASAC-rapport om bærekraftig jord i Europa.
Ny EASAC-rapport om bærekraftig jord i Europa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASAC er en sammenslutning av vitenskapsakademier i Europa som dokumenterer kunnskapsgrunnlaget i saker som er sentrale for politikere og beslutningstakere. I en ny rapport, “Opportunities for soil sustainability in Europe” sier EASAC at beslutningstakere må gripe mulighetene for å beskytte Europas jord og sikre deres bærekraft.

"Jord blir ødelagt i et hurtig tempo og tapt for alltid gjennom utbyggelse av boliger, infrastruktur og gruvedrift. Jordens organiske karboninnhold minker, noe som øker sannsynligheten for ytterligere global oppvarming, tap av fruktbar jord, struktur og kapasitet til å lagre vann. EU har ikke råd til å ignorere disse problemene. Miljøødeleggelser påvirker ikke bare miljøet, det påvirker også folks helse og levebrød", sier professor Michael Norton, direktør for miljø ved EASAC.