Se foredragene: Fagsymposium om grønn konkurransekraft og omstilling

Hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting? Dette var temaet 10. april da Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd arrangerte fagsymposium om grønn konkurransekraft og omstilling. Se foredragene her.

Mer informasjon og sammendrag

Program:

 • Åpning ved preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole M. Sejersted
 • Thomas Hahn, Stockholms Resilience Centre: 
  Grønn konkurransekraft i et bærekraftperspektiv
 • Bjørn K. Haugland, bærekraftdirektør i DNV-GL: 
  Grønn konkurransekraft i et teknologisk perspektiv
 • Idar Kreutzer, Finans Norge, leder av regjeringens utvalg om grønn konkurransekraft: Grønn konkurransekraft, et finansnæringsperspektiv
 • John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd: Forskningens bidrag til å stimulere grønn konkurransekraft
 • Ola Grytten, professor i økonpmisk historie ved Norges handelshøyskole: Grønn konkurransekraft i et økonomisk-historisk vekstperspektiv
 • Paneldebatt ledet av NTVAs president, Torbjørn Digernes

Åpning ved preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole M. Sejersted:

Thomas Hahn, Stockholms Resilience Centre - Grønn konkurransekraft i et bærekraftperspektiv:

Bjørn K. Haugland, bærekraftdirektør i DNV-GL - Grønn konkurransekraft i et teknologisk perspektiv:

Idar Kreutzer, Finans Norge, leder av regjeringens utvalg om grønn konkurransekraft - Grønn konkurransekraft, et finansnæringsperspektiv:

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd - Forskningens bidrag til å stimulere grønn konkurransekraft:

Ola Grytten, professor i økonpmisk historie ved Norges handelshøyskole - Grønn konkurransekraft i et økonomisk-historisk vekstperspektiv:

Paneldebatt leded av NTVAs president, Torbjørn Digernes: