Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag er en årlig internasjonal forelesning. Den ble for første gang arrangert i mars 2009. I forlengelse blir det annethvert år arrangert et større internasjonalt seminar, der det første fant sted i Vitenskapsakademiet i oktober 2009.

Forelesningenen støttes av Grosserer N. A. Stangs legat.

Bilde
Lorraine Daston

Akademiforelesningen 2018 ble holdt 13. mars. Professor Lorraine Daston ved Max Planck Institute for the History of Science holdt foredraget Seeing All At Once in Early Modern Science