Fra avslutningen av den kalde krigen til begynnelsen på vår egen tid: Et forsøk på internasjonal samtidshistorie

Se video: Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

Den norske historikeren Odd Arne Westad ved Harvard University holdt årets Akademiforelesning 14. februar. Forelesningen og diskusjonen er nå tilgjengelig i opptak.

Bilde
Odd Arne Westad i den nyoppussede Kavlisalen. Foto: Thomas Eckhof

 

 

 

 

Odd Arne Westad i den nyoppussede Kavlisalen. Foto: Thomas Eckhoff

Sammendrag
Samtidshistorie’ har vært et omstridt begrep siden 1800-tallet, ikke minst fordi det ofte har vært forbundet med troen på framskritt og klare historiske utviklingslinjer.  Denne forelesningen tar for seg hovedtrekk i den internasjonale debatten om opphavet til vår egen tid, fra avslutningen av den kalde krigen til der vi er i dag.  Den vil drøfte definisjoner og metoder innenfor samtidshistorie, med vekt på internasjonale forhold.  Forelesningen vil også ta opp diskusjonene om hvorfor det gir mening å si at den kalde krigen sluttet rundt 1990 og hva som erstattet den som hovedlinjer I internasjonal politikk. Tilslutt vil den behandle årsakene til at det USA-ledede internasjonale systemet nå synes å gå til grunne og bli erstattet av nye retninger.

Bilde
Olav Njølstad stiller spørsmål. Foto: Thomas Eckhof

 

 

 

 

Olav Njølstad stiller spørsmål. Foto: Thomas Eckhoff

Kort biografi
Odd Arne Westad er en norsk historiker. Hans spesialfelter er blant andre den kalde krigen og nyere østasiatisk historie. Han er professor ved Harvard University, og var tidligere professor ved London School of Economics and Political Science (LSE). Westad studerte ved Universitetet i Oslo og University of North Carolina at Chapel Hill. Han ble forskningsdirektør ved Det norske Nobelinstitutt og førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo i 1991. I 1998 ble han tilknyttet International History Department ved LSE, der han også virket ved LSE Asia Research Centre før han ble avdelingsleder i 2003. Westad ble medlem av British Academy i 2011. I 2016 ble han valg inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i gruppe for historie.

Video

 

Flere bilder

Bilde
Visepreses Gunn Elisabeth Birkelund, Odd Arne Westad og generalsekretær Øystein Hov. Foto: Thomas Eckhoff

 

 

 

 

Visepreses Gunn Elisabeth Birkelund, Odd Arne Westad og generalsekretær Øystein Hov. Foto: Thomas Eckhoff

 

Bilde
Feg

 

 

 

 

Foto: Thomas Eckhoff