Video: Alle foredragene er tilgjengelige

EAT-Lancet-rapporten på norsk

Da Gunhild Stordalen lanserte EAT-Lancet-rapporten i januar 2019, fikk den stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. På dette møtet 13. mars 2019, i samarbeid med EAT, ønsket Det Norske Videnskaps-Akademiet å se nærmere på hva funnene i rapporten betyr for Norge.

Rapporten ser på hva som kreves for å oppnå sunne kosthold fra bærekraftig matproduksjon, og den har fått stor oppmerksomhet. Den var blant annet hovedoppslag på BBC World. På norske MatPrat svarte norsk kjøttindustri med artikkelen "Derfor er norsk kjøtt bærekraftig".

EAT-Lancet-rapporten i et norsk folkehelseperspektiv:

  • Hvordan kan Norge møte målene som er satt i rapporten?
  • Hva er rammeverkene for nasjonale matsystemer, politikk og handel?
  • Hvilken rolle har tverrfaglig forskning når det gjelder å adressere komplekse globale problemstillinger?
  • Hvordan kan denne type forskning få gjennomslagskraft?

Følgende holdt foredrag:

  • Dr. Gunhild A. Stordalen, grunnlegger og styreleder, EAT: EAT-Lancet-rapportens bakgrunn
  • Dag O. Hessen, professor Universitetet i Oslo: Realismen i og nødvendigheten av synteseforskning av den typen som er presentert i EAT-Lancet-kommisjonens rapport for å få en forståelse av retningen planeten må ta
  • Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet: EAT-Lancet-rapporten i et folkehelseperspektiv. 
  • Odd Magne Harstad, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: Konsekvensene av et norsk EAT-scenario for norsk landbasert matproduksjon
  • Forsker Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet, leder av Akademiets komité for geomedisin - mat, miljø, helse: Tverrfaglig arbeid innen mat, miljø og helse i Akademiet
  • Dr. Line Gordon, direktør Stockholm Resilience Centre: EAT-Lancet: metode, konklusjoner og synteseforskning