Ny EASAC-rapport

Fremtidens grønne transport

Veien mot målene i Paris-avtalen er økt godstransport på jernbane og skip, og økt investering i utvikling av syntetisk brennstoff. Det viser en ny rapport av ledende europeiske eksperter.

Rapporten er laget av EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) som er en sammenslutning av vitenskapsakademier i Europa, inkludert Det Norske Videnskaps-Akademi. Organisasjonen dokumenterer kunnskapsgrunnlaget i saker som er sentrale for politikere og andre beslutningstakere. 

Nå har en tverrfaglig gruppe av vitenskapelige eksperter fra EASAC gjennomgått den nyeste kunnskapen knyttet til avkarbonisering av transport. Noen av de viktigste spørsmålene de har stilt er:

  • Hvordan skal fremtidens transport av mennesker og gods se ut?
  • Hva skal til for å begrense den globale oppvarmingen, og hvordan kan transportsektoren bidra?
Bilde
President i EASAC Thierry Courvoisier. Foto Eva Halvorsen.
President i EASAC Thierry Courvoisier. Foto: Eva Halvorsen.

 

 

 

 

 

 

 

- Rapporten er høyaktuell i Norge, med tanke på både miljø og transport. EASAC presenterer her en rekke råd og anbefalinger, om alt fra overgang til lavkarbontransport til videre utvikling i et lengre perspektiv, sier Hans Petter Graver, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Overgang til en karbonfri fremtid

Alternativer for å fremme overgangen til en karbonfri fremtid inkluderer ifølge rapporten økt godstransport på jernbane og skip, samt økt investering i utviklingen av syntetisk brennstoff. Den argumenterer i dybden for hver anbefaling, og har en grundig policygjennomgang og bakgrunnsmateriale.

Rapportlansering i Brussel

Rapporten er myntet på alle som er engasjert i debatten om transportens fremtid, deriblant myndigheter og beslutningstakere, investorer, transportbrukere, kjøretøyprodusenter, transportører, og andre interessenter. Den er spesielt relevant for dem som er interessert i den fremtidige utviklingen og implementeringen av EUs "Clean Mobility" og "Energy Union"-pakker, samt strategien "Clean Planet for All".

Rapporten ble lansert i Brussel onsdag 20. mars 2019. Den blir presentert i Oslo senere. Det Norske Videnskaps-Akademi vil sette rapporten inn i en norsk kontekst og organisere en lansering med bidrag og deltakelse av sentrale norske aktører.