Nominer kandidater:

Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap

Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (Stefi og Lars Fylkesakers pris) tar nå imot nominasjoner. 

 

Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (Stefi og Lars Fylkesakers pris) tar nå imot nominasjoner. 
Om prisen
Prisen er på kr 250 000 og deles ut annethvert år. Den gis for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap).
Prisen kan gis til norske statsborgere, samt utlendinger med fast bosted i Norge.

Prisen het tidligere Fylkesakerprisen, og ble første gang delt ut i 2015. 


Slik nominerer du
Nominasjoner må inneholde CV og et nominasjonsbrev på opptil 1 A4 side.
Sendes til komitesekretær Gro Havelin på epost gro.havelin@dnva.no

Frist 3. mai 2019


Komiteen
Komiteen består av professor Gunn Elisabeth Birkelund (UiO), professor Terje Lohndal (NTNU), professor Hilde Sandvik, professor Andreas Føllesdal (UiO) og professor Tone Sverdrup (Ui