Akademimøte torsdag 11. april klokken 18.00. Foredrag ved professor Gunn Elisabeth Birkelund

Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne til Norge?

Birkelund vil i sitt foredrag vise hvordan samfunnsforskere bruker eksperimenter når de skal undersøke om folk har like muligheter i arbeidsmarkedet. Er det vanskeligere å få seg jobb i Norge enn i andre land? Og hva med unge kvinner og menn som søker utypiske jobber er det vanskelig å bryte inngrodde mønstre?

Gunn Elisabeth Birkelund er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Sammendrag
Lakmustesten på integrering er hvordan det går med etterkommerne etter innvandrerne. De snakker norsk og har norsk utdanning, men har ofte et fremmedklingende navn. Utsettes de for urimelig forskjellsbehandling når de søker jobber?

Birkelund bruker data fra randomiserte felteksperimenter, en metode som OECD anbefaler som den beste for å måle diskriminering i arbeidsmarkedet. I foredraget sammenfattes hovedfunnene fra flere slike eksperimenter, inkludert fra et omfattende komparativt prosjekt om diskriminering knyttet til kjønn og etnisitet i seks land. Er det mer eller mindre diskriminering i Norge?

Bilde
Gunn Elisabeth Birkelund
Gunn Elisabeth Birkelund

Kort biografi
Gunn Elisabeth Birkelund er utdannet ved Universitet i Bergen og har har hatt en rekke forskningsopphold i utlandet, blant annet i USA, Storbritannia og Frankrike.

Hun er medlem av European Academy of Sociology og hun er professor II ved Institutet för analytisk sociologi ved Linköpings universitet i Sverige. Hennes forskningsinteresser er sosial stratifikasjon, arbeidsmarkedsanalyse og analytisk sosiologi. Hun er leder av forskergruppen Social Inequalities and PopulationDynamics