Universitetet i Oslo, i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi og Yara International har siden 1987 arrangert Birkelandforelesningene. Senere har også Norsk Romsenter blitt en partner. Siden 2012 har det i tillegg vært holdt en introduksjonsforelesning knyttet til forskning og innovasjon.

Bilde
Kristian Birkeland
Kristian Birkeland malt av Asta Nørregaard


Universitetet i Oslo, Det Norske Videnskaps-Akademi, Yara og Norsk Romsenter holder Birkelandsforelsningen for å hedre vitenskapsmannen og entrepenøren Kristian Birkeland.

Forelesningsrekken har også gitt Universitetet en mulighet til å invitere mange store forskere innen geofysiskk og romforskning, områder som var sentrale i Kristian Birkelands egen forskning.


 

Birkelandforelesningen 2018: Fra Birkelands kanon til kosmiske akseleratorer
Den svenske professoren Rickard Lundin fra Institutet för rymdfysik (IFR) holdt Birkelandforelesningen i 2018. Tittelen på hans foredrag var: «From Birkeland's Gun to Cosmic Accellerators».
Sammendrag og biografi (pdf)

Bilde
Rikard Lundin og Jan A. Holtet
Rikard_Lundin og Jan A Holtet. Foto: Anne-Marie Astad

Yaras Birkelandpris
I 2009 ble Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi utdelt for første gang. Prisen alternerer mellom fysikk og kjemi, og skal gå til et doktorgradsgradsarbeid i Birkelands forskerånd. Prisen er på 100.000 kroner med et diplom. Den deles ut i forbindelse med Birkelandforelesningen.

Bilde
Yaras Birkelandpris 2018
Yves Bonte fra Yara overrakte Yara Birkelandpris for 2018 til Tore André Bekkeng.

Tore André Bekkeng mottok Yaras Birkelandpris 2018 for sin ph.d.-avhandling: Development of a miniaturized multi-Needle Langmuir Probe system for in-situ measurements of electron density and spacecraft floating potential, avlagt ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.