EASAC-rapport varsler om helserisikoer

Klimaendringer fører til dårligere matforsyning, flere utbrudd av infeksjonssykdommer, økt flom, tørke, og økt tvungen migrasjon. Dette er noen av konklusjonene i den nye rapporten fra EASAC, European Academies Science Advisory Council, "The imperative of climate action to protect human health in Europe".

Bilde
EASAC rapport helserisiko
EASACS rapport om helserisiko

EASAC-rapporten understreker at det viktigste nå er å stabilisere klimaet og å øke innsatsen for å begrense klimautslippene. Rapporten uthever at de økonomiske fordelene ved å løse nåværende og kommende helseeffekter av klimaendringer er betydelige.

I denne rapporten konsentrerer EASAC seg om konsekvensene av klimaendringer for folks helse i Europa og fordelene med å handle nå for å redusere klimagassutslippene.

EASAC gir uavhengig vitenskapelig rådgivning, og har knyttet til seg ledende forskere fra 27 nasjonale vitenskapsakademier som gir råd til politikere i EU. Ved å gå gjennom uavhengige studier av helseaspektene knyttet til  klimaendringer, har EASAC trukket nye konklusjoner.

Klimaendringer har en negativ innvirkning på folks helse, og helserisikoen forventes å øke. Det finnes løsninger og mye kan gjøres ved å handle nå, men det krever politisk vilje, heter det i rapporten.

Hele rapporten fra EASAC.