Symposium om jordforvaltning

Jord - en ikke-fornybar ressurs

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Jord er en ikke-fornybar ressurs som vi er helt avhengig av. I rapporten «Opportunities for soil sustainability in Europe» retter the European Academies' Science Advisory Council (EASAC, 2018) søkelyset på jord som en ikke-fornybar ressurs. EASAC består av de nasjonale vitenskapsakademiene i EU, Sveits og Norge, som skal fremme vitenskapelig samarbeid og rådgivning mot europeiske beslutningstakere

Mer informasjon kommer. 

Bekreftede innledere:

Wim van der Putten, Netherlands Institute for Ecology (NIOO-KNAW).

Bilde
Wim van der Putten

 

 

 

 

 

 

Arne Bardalen, spesialrådgiver, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Bilde
Arne Bardelen, spesialrådgiver Nibio