Formiddagsmøte

Når en verdensorden tar slutt

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi
Foredragsholder:

Henrik Thune er en norsk statsviter, utenrikspolitisk forsker og tidligere diplomat. Thune har jobbet en rekke år ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Thune er direktør ved NOREF, Norsk Senter for Internasjonal Konfliktløsning. 
 

Etter at den kalde krigen tok slutt for snart tretti år siden har internasjonal politikk vært gjennom en himmelferd uten historisk sidestykke. Verden er blitt mye friere, mye rikere, og mye mer samkjørt og stabil. Men nå er limet som fikk det nye verdenssamfunnet etter den kalde krigen til å henge sammen, i ferd med å gi etter.

Bilde
Henrik Thune
Henrik Thune, direktør NORED.

Trumps valgseier, Brexit, gule vester i Paris, nasjonalisme og økende stormaktsrivalisering er alt sammen symptomer på dette.

Henrik Thune spør hva som er i ferd med å skje med den brede utviklingen i verdenspolitikken. Hva slags internasjonal orden har vi levd med de siste tiårene? Er denne ordenen nå i ferd med å løse seg opp? Og hva kan da komme til å skje, hvis vi ikke vokter oss?