Åpent møte i regi av Forskningsetisk utvalg

Hvilket ansvar har de store institusjonene i å ivareta forskningsintegritet og opplæring i forskningsetikk?

Åpent
Akademiet, Drammensveien 78

 

Innledere:

Matthias Kaiser, Instituttleder ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen 

Knut W. Ruyter, Vitenskapsombud ved Universitetet i Oslo og avdelingsdirektør i Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK Sørøst

 

Mer informasjon kommer.