Hva bør vi forske på for å løse fremtidens utfordringer?

Se Prisvinnersamtalen med Ewine van Dishoeck, S.R. Srinivasa Varadhan og Onora O'Neill

Astrokjemikeren Ewin van Dishoek mottok Kavliprisen blant annet for sitt bidrag til å forstå hvordan stjerner og planeter blir dannet gjennom å studere molekyler i skyer.

Matematikeren S.R. Srinivasa Varadhan mottok Abelprisen for arbeidet sitt med sannsynlighetsteori. Hans jakt på mønstre og forklaringer har resultert i modeller for å forutsi sjeldne begivenheter. I dag brukes teoriene hans til alt fra å beregne befolkningsutvikling til trafikkontroll.

Holbergprisvinneren Onora O’Neill er en av verdens mest innflytelsesrike nålevende filosofer og har viet mye av sin forskning til tillit og troverdighet. Hun peker blant annet på hvordan en følelse av urettferdighet kan påvirke den politiske utviklingen i et samfunn.

Hva bør vi forske på for å løse fremtidens utfordringer?

Under Prisvinnersamtalen i Bergen møttes Astrokjemiker Ewine van Dishoeck, matematiker S.R. Srinivasa Varadhan og filosof Onora O'Neill, tidligere mottakere av henholdsvis Kavliprisen, Abelprisen og Holbergprisen, for å feire vitebegjær, undring og fremragende forskning. De samtalte om utfordringer som vårt samfunn står ovenfor og hva vi bør forske på innen prisenes fagområder for å møte disse utfordringene.

Prisvinnersamtalen fant sted i Universitetsaulaen i Bergen onsdag 4. september