Akademisymposiet i humaniora og samfunnsfag

Antisemittisme i Norge – før og nå

For inviterte
Akademiet, Drammensveien 78

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap om antisemittisme i Norge i et historisk og komparativt perspektiv.  Historikere, jurister og samfunnsvitere vil presentere ny forskning og debattere utfordringen for forskningen på dette temaet i dag.

Program
09.15 - 10.00    Kaffe og registrering

10.00 - 10.15    Åpningsord ved preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Hans Petter Graver og visepreses i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap, Gunn Elisabeth Birkelund.


10.15 - 11.15    Grunnlovens § 2
Frode Ulvund: Norge 1814-1851: Antisemittisme bygd på ei konspirasjonsorientert grunnfortelling om minoritetar.
    
Spørsmål, kommentarer og svar

Kaffepause


11.45 - 13.15    Mellomkrigstid og okkupasjon
Kjetil Braut Simonsen: Mellomkrigstida
Øystein Sørensen: NS-regimet og jødene
Hans Petter Graver: Høyesterett under okkupasjonen

Spørsmål, kommentarer og svar
    

13.15 - 14.15    Lunsj


14.15 - 15.00    Forskningens vilkår i dag
Hilde Henriksen Waage: Historieforskningens vilkår
Katrine Fangen: Samfunnsforskningens vilkår

    Kaffepause

15.20 - 16.00     Holdningsundersøkelser
Ottar Hellevik: Hvordan måle holdninger?    
Christhard Hoffmann: HL-senterets holdningsundersøkelser

16.00 - 17.00    Nåtid og framtid – hvor går vi?
Paneldebatt ved Irene Levin, Cathrine Moe Thorleifsson, Vibeke Moe og Alexa Døving.

17.00 - 17.20    Nåtid og framtid – hva gjøres?
Guri Hjeltnes: Skolebesøkene på Holocaustsenteret og DEMBRA: Hva,     hvorfor og hvordan?

Avslutning og oppsummering