Akademimøte

Avlyst: Russland i verden og som nabo: Politiske og militære utviklingstrekk

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved seniorforsker i Norsk Utenrikspolitisk Institutt Julie Wilhelmsen, og professor ved Universitetet i Oslo, Geir Flikke

Seniorforsker Julie Wilhelmsen: Russland i verden og som nabo: Politiske og militære utviklingstrekk.

Professor Geir Flikke: Russisk samfunnsbevegelser: Status quo eller endring?