Akademimøte

Flyktninger, staters behandling av flykninger, perspektiver framover - juridiske rettigheter og menneskerettigheter

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Foredrag ved Maja Janmyr, professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, UiO.

Sammendrag
Do international conventions make a difference? The 1951 Refugee Convention has long been seen as the ‘magna carta’ of international refugee law, and the primary basis upon which asylum seekers make their claims to the majority of host states today. Yet, the question of refugee protection is widely politicized and states are now openly questioning the 1951 Refugee Convention’s continued relevance. In addition, many of the world’s top refugee-hosting states have neither signed nor ratified this Convention. Amid on-going political and scholarly debates about ‘the end’ of the global refugee protection regime, this talk will re-examine the often assumed central position of the Refugee Convention for global refugee protection. Does the Refugee Convention matter, and, if so, how?

Bilde
Maja Janmyr
Maja Janmyr

Om Maja Janmyr
Maja Janmyr er professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, UiO. Hun begynte på UiO i 2018 etter at ha arbeidet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen i ti år. Hennes forskning fokuserer særlig på flyktningers rettigheter og levekår i Midtøsten, og på FNs flyktningkonvensjon i land som ikke har ratifisert denne konvensjonen. Hun er aktuell med å lede flere store forskningsprosjekter, blant annet ”Protection without Ratification? International Refugee Law beyond States Parties to the 1951 Refugee Convention (BEYOND)” finansiert av ett europeiskt toppstipend ERC Starting Grant (2020-2025), og "Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention (REF-ARAB)" finansiert av Norges forskningsråds FRIPRO-program (2019-2023). Janmyr er medlem av Akademiet for yngre forskere (AYF), og har også mottatt flere akademiske priser, blant annet Meltzerprisen for yngre forskere i 2014, og Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning i 2018.