Akademimøte

Folkerettens betydning i dag

Åpent
Akademiet, Drammensveien 78

Foredrag ved Geir Ulfstein, professor i offentlig rett ved UiO og PluriCourts, Senter for fremragede forskning. 

Bilde
Professor - PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet
Professor Geir Ulfstein. Foto: UiO

Foredrag ved Geir Ulfstein, professor i offentlig rett ved UiO og PluriCourts, Senter for fremragede forskning. 

Geir Ulfstein var direktør for Senter for menneskerettigheter, UiO, 2004-2008.  I 2013 ble han visedirektør ved SFFen PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet

Han har bidratt til forståelsen for rettsvitenskapelig forskning, blant annet dokumentert gjennom boken: Hva er folkerett, (2016).