Akademimøte

Se opptak: Sørgediktning i et historisk perspektiv - fra Egil Skallagrimsson til Naja Maria Aidt. Med et sideblikk til psykologisk sorgteori.

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78
Naja Marie Aidt
Egil Skallagrimsson

Bjarne Markussen: Sørgediktning i et historisk perspektiv - fra Egil Skallagrimsson til Naja Maria Aidt. Med et sideblikk til psykologisk sorgteori

Møtet åpner med at Kai Peter Østberg holder minnetale over Kåre D. Tønnesson og Rune Blomhoff holder minnetale over Kaare Reidar Norum.

Se opptak:

 

Om foredragsholderen

Bilde
Bjarne Markussen v/ Universitetet i Agder
Bjarne Markussen v/ Universitetet i Agder

Bjarne Markussen er professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Markussen arbeider i et prosjekt med et dobbelt sikte: For det første å undersøke hvordan sorg uttrykkes i poesi til ulike tider – fra vikingen Egil Skallagrimsson til moderne elegikere. For det andre å undersøke forholdet mellom sørgediktning og psykologisk sorgteori – fra Freud til Stroebe og Schut.

Kan diktning og psykologi «snakke sammen»? Har psykologene noe å lære av dikterne – og omvendt? Ut fra dette doble perspektivet har han lest både sorgteori og sørgedikt de siste årene. Et interessant funn er at tanken om relokalisering går igjen i diktningen til enhver tid: Man forestiller seg at de døde lever videre i Valhall, i Guds himmel eller i minnene våre.