Akademimøte

Store datamengders betydning

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Datagrunnlag og statistiske og maskinlæringsmetoder som kjennetegner "store datamengder" og anvendelser i biologi, medisin og teknologi

N.B: siden vil oppdateres når programmet for arrangementet er ferdigstilt 

Ingrid Glad er foredragsholder på dette arrangementet.

Om foredragsholder:
Ingrid K. Glad ble innvalgt i Akademiet i 2019. Glad er en internasjonal kapasitet innen metoder for tetthetsestimering og ikke-parametrisk regresjon, og hun arbeidet med statistiske metoder for å analysere bølger og bilder. 
De senesre årene har Glad arbeidet tett med informatikere, biologer og teknologer om metodiske og anvendte problemer som følger av den dataeksplosjonen en har hatt innen biologi, medisin og teknologiske fag. 

N.B: program for arrangementet kommer