Årsmøte

Antibiotikaresistens og kappløpet for å finne nye medisiner

For medlemmer
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Årsmøtetale ved Lise Øverås 

N.B: Siden oppdateres med informasjon fortløpende