Seminar: dagsmøte

Antimikrobiell resistens - dagens eskalerende situasjon i Norge i et globalt samfunnsperspektiv

Det Norske Videnskaps-Akademi

DNVA holder dagsmøte om antimikrobiell resistens. 

 

Tentativt program
Bent Høie, Helse- og sosialdepartemenetet: Status for reduksjon av antibiotikabruk i Norge 2018-22 i forhold til definerte mål på 30%
Marc Bonten, Switzerland: The global AMR situation
Tone Tønjum og Erik Boye: Hva er antimikrobiell resistens? Hvordan arter AMR seg? Hvilke utfordringer har vi? Hva koster dette samfunnet?
Folkehelsa/UiO: Trender i antibiotikaforbruk i Norge
Magnar Bjørås og Inger Sandlie: Innovasjon for ny behandling av infeksjoner
Lise Øvreås, UiB: AMR i et en-helseperspektiv (matsikkerhet, landbruk, miljø)
Morten Lindbæk, ASP UiO: Antibiotikabruk i allmennpraksis
Andreas Sandgren, ReAct - Action on Antibiotic Resistance as policy advisor, Sverige: AMR i et globalt perspektiv