Frokostmøte i Det Norske-Videnskaps-Akademi

Avlyst: Pellets - en trussel mot klimaet?

Åpent
Drammensveien 78
Bioenergi - kunnskapsrapporter
  • Bruk av biomasse som erstatning for kull truer klimaet – fortsatt misforhold mellom vitenskap og politiske beslutninger?
  • Er det mulig å bruke biomasse til energiproduksjon for få redusert klimagassutslippene?
  • Krever ikke klimakrisen at vi slutter med ordninger som gjør det mulig å redusere nasjonale utslipp på papiret, ved å bytte fra kull til importert biomasse, som så kan rapporteres som nullutslipp? 

Brenning av biomasse i form av pellets blir vurdert som en smart måte å nå klimamålene på for de europeiske landene. Kunnskapsrapporter fra European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) fra de to siste årene viser at dette er feil. 

Å erstatte kull med biomasse fra skog kan føre til økt oppvarming. Det tar mange tiår før karbon som frigis når trevirke brennes, bindes opp i ny skog. Det er altfor sent for å takle klimakrisen og for å nå klimamålet for 2050. Dette er tema for frokostmøtet i Akademiet. 

Bilde
Brenning av pellets for elproduksjon gir ikke grønn energi

Program
08.00: Frokost, lett servering
08.30: Velkommen v/ Rolf Reed, leder av Science advice utvalget ved DNVA
08.35: Bruk av bioenergi som erstatning for kull – en forverring av klimakrisen? v/ professor emeritus Lars Walløe, (leder av EASACs miljøpanel). Spørsmål og diskusjon.
09.00: Dagens regnskap for utslipp fra skogvirke – er klimaet den store taperen? (arbeidstittel) v/ avdelingsleder Gunnhild Søgaard, NIBIO. Spørsmål og diskusjon.
09.25: Har bioenergi en rolle i det fremtidige energisystemet i Norden? v/professor Torjus Folsland Bolkesjø, NMBU. Spørsmål og diskusjon.
09.50: Avsluttende diskusjon og spørsmål
10.00: Slutt
Møteleder: Anders Bjartnes Norsk Klimastiftelse