Webinar

Antibiotikaresistens gjelder alle - Nå!

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Dette webinaret er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og forskningsnettverket mot antibiotikaresistens TTA; Turning the Tide of Antimicrobial Resistance.

Meld deg på ved hjelp av påmeldingsskjemaet nederst på siden. 

Påloggingsinformasjon vil komme på denne siden.

Det åpnes for pålogging ti minutter før møtestart.

        
Program

10:00 – 10:10    «Velkommen» 
Hans Petter Graver, DNVA, Universitetet i Oslo (UiO)
Fredrik Müller, TTA, Oslo Universitetssykehus (OUS)/UiO


Del I – Den globale situasjonen 

10:10 – 10:25    «Hva er antimikrobiell resistens (AMR) og hvilke utfordringer har vi?» 
Tone Tønjum, OUS/UiO
        
10:25 – 11:00    «The global AMR situation»,
Marc Bonten, University Medical Center, Utrecht, Nederland  

11:00 -11:05     Kort pause

11:05 – 11.40    «Accelerate global action to address AMR» 
Andreas Sandgren, ReAct Europe, Uppsala Sverige

11:40 - 12:00    «Partnering to tackle antimicrobial resistance in low- and middle-income countries»

Ghada Zoubiane, International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS), København, Danmark.

12:00 - 12:05    Kort pause


Del II – Den nasjonale situasjonen

12:05 – 12:25    «Antibiotikabruk i allmenn praksis» 
Morten Lindbæk, Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)/UiO

12:25 – 12:45    «AMR - et folkehelseperspektiv» 
Ulf Dahle, Folkehelseinstituttet

12:45 – 13:05    «AMR i et en-helseperspektiv – fokus på matsikkerhet og  landbruk»

Yngvild Wastesson, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

13:05 - 13:25     «AMR i et en-helseperspektiv – fokus på klima og miljø»  

Lise Øvreås, Universitetet i Bergen (UiB) 

13:25 - 13:30 Kort pause

 

Del III – Behandling og resistens hos virus

13:30 - 13:50     «AMR blant virus - Fokus på SARS-Cov-2»

Anne-Marte Bakken Kran, FHI

 

Del IV – Innovasjon i fremtiden

13:50 - 14:10   «Innovasjon for ny behandling av infeksjoner»

Magnar Bjørås, Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet (NTNU)/ OUS

 

Del V – Regjeringens arbeid mot AMR

14:10 -14:30     «Status og fremtidige tiltak mot antibiotikaresistens»

Karl-Olaf Wathne, Spesialrådgiver i Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet 

14:30-14:35     Avslutning og oppsummering ved Tone Tønjum

                                        ***

 

 

                                                                  *