Begrenser smittefaren

Arrangementer i Akademiet avlyses ut mai

Presidiet i Det Norske Videnskaps-Akademi har vedtatt å avlyse alle arrangementer ut mai for å begrense risikoen for spredning av koronaviruset (covid-19). Abelkunngjøringen 18. mars klokken 12.00 vil bli holdt uten publikum til stede i salen. Kunngjøringen vil bli streamet som vanlig.

Bilde
Akademiets hus

De som har leid lokaler i Akademiet kan heller ikke bruke huset til møter i denne perioden.  Avtaler som er inngått med cateringselskaper må leietaker selv avlyse. Akademiet vil ikke kreve husleie for utleie som er avtalt ut mai.

Det vil ikke bli en fysisk prisoverrekkelse til Abelprisvinneren(e) i mai i år. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon når den er klar. 

Kunngjøringen av Kavliprisen 27. mai vil gå som planlagt uten publikum tilstede.


Ved endringer i praksis blir nettsidene oppdatert. 
Ved spørsmål kontakt:
Direktør Øyvind Sørensen og seniorrådgiver Line T. Nævestad