Europeiske vitenskapsakademier:

EU-reglene for genmodifisering er utdaterte

Norsk kontaktperson

Reidunn Aalen, professor UiO
reidunn.aalen@ibv.uio.no

EUs regler for genmodifisering (GMO) er en bremsekloss i arbeidet med å utvikle nye matvarer som sikrer oss et klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. EASAC, en sammenslutning av europeiske vitenskapsakademier, støtter i en uttalelse en rapport som er utarbeidet av tyske vitenskapsakademier og det tyske forskningsrådet. Rapporten konkluderer med et ønske om en radikal fornyelse av regelverket, og hevder at det blir store kostnader for samfunnet hvis vi ikke benytter oss av moderne genmodifiseringsteknikker. 
 

Bilde
Bildet er tatt av Pavlofox fra Pixabay.
Mye har skjedd på forskningsfronten siden det første regelverket om genmodifisering kom for 20 år siden. Nye reformer må til for å sikre at vi støtter oss på ny viten, skriver EASAC i sin kommentar. (Bildet er tatt av Pavlofox fra Pixabay).

– Vi har store problemer å løse og ingen tid å miste når det gjelder våre felles problemer omkring mat- og ernæringssikkerhet, sier Robin Fears, direktør for EASACs program for livsvitenskap.

I 2018 bestemte EU-domstolen at reglene for genmodifisering også skulle gjelde for alle organismer som er blitt genmodifisert ved hjelp av nye metoder. Dette gjør det vanskelig å utvikle planter som gir bedre avlinger, noe som er nødvendig for å få et mer produktivt, klimatilpasset og bærekraftig jordbruk.

I kommentaren slutter EASAC seg til rapporten fra German National Academy of Sciences Leopoldina, the Union of the German Academies of Sciences and Humanities, og the German Research Foundation.

Kommentaren påpeker videre at de nye genmodifiseringsteknikkene har et stort potensial både for å løse problemer rundt mat- og ernæringssikkerhet, for å rette ut sosial ulikhet, og også bidra til å motvirke klimaendringer. 

 

Les pressemeldingen fra EASAC her.

EASAC-kommentar:
The regulation of genome-edited plants in the European Union