Pandemien - tillit i koronaens tid del 3 - ved Nina Langeland

Medisineren i pandemien

Åpent
Digitalt møte, se lenke
Foredragsserie:

Medisineren i pandemien

Foredrag av professor Nina Langeland. 
Langeland  er spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer. Hun er professor i infeksjonsmedisin ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, og ved Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer, Haukeland universitetssykehus. Langeland har forsket på infeksjonsutbrudd både på sykehus og i samfunnet, og blant annet ledet arbeid med å kartlegge Giardia-utbruddet i Bergen. 
Foredraget er en del av en foredragsrekke fra Vitenskapsakademiet som deles digitalt i forbindelse med koronapandemien. Pandemien - tillit i koronaens tid. Foredragene sendes direkte torsdager klokken 18.00.

 

Bilde
Professor Universitetet i Bergen, Nina Langeland.
Professor ved Universitetet i Bergen, Nina Langeland. Foto: Ingvild Festervoll Melien.

Møtet ledes av preses i Akademiet, Hans Petter Graver.
Vi legger tilrette for spørsmål via chat-funksjonen. Husk å skru av egen mikrofon når du går inn i det digitale møterommet. Om ikke forstyrres foredragsholderen, og alle kan høre bakgrunnstøyen.


Oppsummering
Vi har dessverre ikke opptak fra dette møtet, men her er en oppsummering av foredraget:

Samtykkespørsmålet
Det er kryssende forskningsinteresser i covid-19-sammenheng, pasientene skal med i mange prosjekter og mange av de syke har begrenset samtykkekapasitet. Samtidig er det svært store samfunnsinteresser knyttet til forskning på covid-19. Er det nok med passivt samtykke for å være med? Det er lett å miste tilliten mellom forskningen og samfunnet hvis samtykke til å delta ikke er eksplisitt.

Hurtig behandling i forskningsetiske komiteer
Pandemiforskningen krever hurtig behandling i forskningsetiske komiteer, og Nina Langeland mente dette etterkommes her til lands.

Utprøving av behandling
Siden det globale tilfanget av covid-19-pasienter er så stort, så er det mulig å få til akselerert utprøving av behandling i giga-undersøkelser som er organisert gjennom WHO, på lignende måte som skjedde under ebola-utbruddet for noen år siden.

Organisering av forskning
Covid-19-pandemien kan gi erfaringer som bør føre til endringer i hvordan nasjonal og global epidemiforskning organiseres. 

Raskt økende kunnskapstilfang
Langeland fortalte hvordan kunnskapstilfanget om covid-19 øker svært raskt, og at forskningsresultater ofte er tilgjengelig i preview-versjon, altså før en vitenskapelig publikasjon som er referee-gransket og godkjent av redaktøren, foreligger.
Journalister og andre følger mye bedre med i forskningsutviklingen enn vanlig, og stiller ut fra det kompetente spørsmål til forskerne som kanskje selv ikke er opplest på spørsmålsstillingen. Langeland mente dette skapte en fruktbar dynamikk, samtidig som kvalitetssikringen av forskningen kan være skadelidende.