Europeiske vitenskapsakademier:

Plastproblemet krever en systemendring

Norsk kontaktperson

Lars Walløe, professor emeritus, UiO
lars.walloe@medisin.uio.no

– De tiltakene som i dag settes i verk for å løse problemene med plastavfall er både ineffektive og villedende, advares det i en pressemelding fra EASAC, en sammenslutning av europeiske vitenskapsakademier. Beslutningstakere og industrien må se på det totale systemet for plastemballasje, skriver organisasjonen, og presenterer sju anbefalinger. 

Bilde
EASAC Report: Packaging Plastics in a Circular Economy
EASAC-rapporten framholder at frivillige mekanismer og markedsmekanismer ikke er tilstrekkelig for å løse plastkrisen, og det trengs en sirkulær økonomi for plastavfall.

 

– Reduksjon av lekkasjen av millioner av tonn med plastavfall til hav, land og ferskvann er ikke forenlig med en fortsatt øket bruk av plast, sier EASACs direktør Michael Norton. EASAC har nå lagt fram rapporten Packaging Plastics in a Circular Economy, som etterlyser fundamentale reformer langs hele verdikjeden for å begrense og reversere skadene som påføres miljø, biodiversitet og til syvende og sist blir en risiko for vår egen helse. 

Sju anbefalinger
EASAC-rapporten framholder at frivillige mekanismer og markedsmekanismer ikke er tilstrekkelig for å løse problemet, og det trengs en sirkulær økonomi for plastavfall. Rapporten kommer med sju anbefalinger til europeiske beslutningstakere:

1.    Forby eksport av plastavfall
2.    Få på plass en målsetting om at plastavfall ikke skal til deponier på land, og at bruk av plast og engangsutstyr minimaliseres
3.    Produsentenes ansvar må økes
4.    Slutte med villedende informasjon om biobaserte alternativer
5.    Det må utvikles ny teknologi for resirkulering og reprosessering
6.    Begrense bruk av tilsetningsstoffer for å kunne øke resirkulering
7.    Innføring av prisregulerings- og kvotesystem for resirkulert plast

Siden 1960-årene har den globale produksjonen av plast øket fra 1.5 millioner tonn til nesten 400 millioner tonn hvert år. Makro- og mikroplast finnes nå bokstavelig talt overalt; på land i alle hav og til og med i luften. For mange dyrearter er plasten i seg selv dødelig, og til syvende og sist ender mikroplast opp i vår næringskjede. 

 

Se pressemeldingen fra EASAC her.

EASAC Report: Packaging Plastics in a Circular Economy