Møte

Hvordan kan forskning være med på å skape tillit i samfunnet?

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møtet åpner med at Erling Olaf Koppang holder minnetale over Knut Rønningen

Foredrag ved Baronesse Onora O'Neill of Bengrave 

Programkomite til dette møtet har vært Lise Kjølsrød og Cathrine Holst

Møtet blir ledet av Camilla Serck-Hanssen.

En internasjonal sammenslutning av vitenskapsakademier, ALLEA, har tatt opp spørsmål om forholdet mellom sannhet, tillit og ekspertise i forskning og offentlighet. Sentrale temaer er blant annet mulig tap av tillit til vitenskapelige funn og spørsmål om hvordan kunnskap kan og bør kommuniseres. Arbeidsgruppen var ledet av den kjente britiske filosofen Onora O'Neill (født 1941), professor emeritus i filosofi ved University of Cambridge og politisk aktiv som uavhengig i Overhuset. I 2017 fikk hun Holbergprisen for fremragende og innflytelsesrike arbeider innen filosofi, mest om etikk, politisk filosofi, bioetikk og nettopp tillit.

O’Neill har akseptert en invitasjon fra Det Norske Videnskaps-Akademi om å komme til Oslo og snakke om de endrede betingelser forskere og journalister møter i dagens samfunn. Pga pandemirestriksjonene vil hennes bidrag i møtet komme som et intervju med BBC Science journalist Vivienne Parry som skal intervjue henne for Akademiet i England.

Akademimøtet starter med en kort introduksjon av professor Camilla Serck-Hanssen. Vivienne Parry har på oppdrag fra Akademiet intervjuet Onora O’Neill og dette intervjuet blir avspilt.

Deretter blir det en panelsamtale med direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, redaktør for ideer og debatt i Morgenbladet, Marit K. Slotnæs og førsteamanuensis ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen, Silje Aambø Langvatn.