Akademimøte 22. oktober

Nasjonal sikkerhet i en ekstremsituasjon med pandemi som eksempel

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møtet åpner med at Liv Bliksrud holder minnetale over Vigdis Ystad og Dag Normann holder minnetale over Jens Erik Fenstad

Foredrag ved Gunhild Hoogensen Gjørv, professor konflikt og fredsstudier (CPS) ved Universitetet i Tromsø -  Norges arktiske universitet

Se opptak av foredraget her: