Akademimøte

Nasjonal sikkerhet i en ekstremsituasjon med pandemi som eksempel

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved Gunhild Hoogensen Gjørv, professor konflikt og fredsstudier (CPS) ved Universitetet i Tromsø