Akademimøte i Bergen

Smitsomme sykdommer i et historisk perspektiv

For medlemmer
Hotel Norge by Scandic, Nedre Bullsplass 4, 5012 Bergen

Møtet åpner med at Ole Didrik Lærum holder minnetale over Ansgar Torvik og Aurora Martinez holder minnetale over Torgeir Flatmark

Foredrag ved Astri Andresen, professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Smittsomme sykdommer i et historisk perspektiv
Årets pandemi har aktualisert kunnskap om hvordan lignende hendelser tidligere har blitt møtt, som med karantener, hygienekampanjer, utprøving av behandling og kappløp for å finne vaksiner. Dette foredraget dreier seg om tre historiske tema som på ulike måter er av historisk relevans for pandemien. De er politiske i like stor grad som medisinske. Det første handler om hvordan usikkerhet som skyldes manglende kunnskap om eller erfaring med bestemte sykdommer eller smittestoffer (som lepra og tuberkulose) har blitt håndtert medisinsk og politisk. Det andre angår den historiske betydningen av internasjonalt samarbeid gjennom forløperen til Verdens helseorganisasjon, Folkeforbundets helseorganisasjon, for å bekjempe epidemier og andre helsetrusler. Den tredje delen diskuterer hvordan skillet mellom «oss» og «dem» har blitt manifestert under historiske epidemier og pandemier og bidratt til rasialiserte forestillinger om skyld og urenhet.

Astri Andresen er utdannet ved Universitetet i Tromsø. Hun er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, hvor hun underviser i historieteori og metode, velferdspolitikk og kjønnshistoriske tema. Forskningsinteressene inkluderer også samisk historie, vitenskapshistorie og helse- og medisinhistorie. Andresen har ledet flere forskningsprosjekt, og vært sentral i oppbyggingen av et medisin- og helsehistorisk miljø ved UiB. Hun er for tiden prosjektleder for et større prosjekt om Universitetet i Bergens vitenskapshistorie, og er forfatter og med-redaktør (sammen med Teemu Ryymin og Bjørg Evjen) for Samenes historie 1750-2015, som utgis av Cappelen i høst. Hun skriver også om betydningen av den tyske okkupasjonen for barnebegrensning og fødselstall i Norge.

Bilde
Foredragsholder i Begren 5 november 2020