Formiddagsmøte

Zoonoser - historien og hvorfor nå trusselbildet er skjerpet

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved Hannah Joan Jørgensen, dr.med.vet, og forsker ved Veterinærinstituttet hvor hun jobber med overvåkning og kontroll av infeksjonssykdommer hos dyr, forskning innen mikrobiologi og har fagansvar for zoonoser.

Zoonoser er smittsomme sykdommer som kan overføres fra dyr til mennesker, enten direkte eller indirekte via vektorer eller mat. Zoonoser kan også smitte fra mennesker til dyr, slik «svineinfluensa» gjorde til svin i Norge. I tidligere tider var zoonoser en stor folkehelsebyrde i Norge. Det var den gang vi drakk upasteurisert melk, levde tettere på dyrene, manglet kunnskap om hygiene og hadde dårligere kontroll på dyrehelsen. Mens tradisjonelle zoonoser nå er under kontroll i Norge, håndterer vi med økende frekvens nye, importerte smittestoff av zoonotisk opphav. Pandemier er gammelt nytt, men spredningshastigheten er ny. Globalt, er zoonoser en stor folkehelsebyrde som må bekjempes i tverrfaglig fellesskap.