Europeiske akademier om regenerativ medisin:

Medisinske fremskritt trues av mirakelkurer og press om raske godkjenninger

What is regenerative medicine?

Regenerative medicine can be defined (Cossu et al. 2018) as an emerging medical endeavour aimed at restoration of tissue function via small molecule drugs, biological therapies, medical or tissue-engineered devices, or cells and genes.

The present EASAC-FEAM report does not cover cell and gene therapy in cancer research. While these approaches are of great importance, their main goal is to eliminate cancer rather than to regenerate diseased tissues.

At present, patients in the EU can access regenerative medicine in four ways:

  • When the therapy has been tested and received regulatory authority approval;
  • In the context of a clinical trial;
  • Through permitted access to a treatment that does not have centralised marketing approval e.g. hospital exemption within EU compassionate use (1394/2007/EC);
  • Through direct purchase e.g. via the internet by commercial entities whose activity is not scrutinised or approved by any regulatory body.
Kontaktperson

Faglig kontaktperson for denne saken er Joel Glover.

Email: joel.glover@medisin.uio.no

Europeiske akademier oppfordrer i en ny rapport til at biomedisinsk forskning må beskyttes mot villedende påstander:

– Stamceller og genterapi er lovende og kan gi oss store medisinske framskritt, men vi ser en økende trend om at kravene til bevis blir redusert. I tillegg ser vi at kommersielle klinikker som tilbyr uregulerte produkter og tjenester er et økende problem, sier professor Volker ter Meulen, som har ledet gruppen som har laget rapporten.

Medisinske eksperter og forskere over hele Europa maner nå til forsiktighet rundt en stadig økende allmenn entusiasme rundt regenerativ medisin. Det er et gap mellom befolkningens forventninger og den reelle situasjonen. Samtidig er det sterk konkurranse i det medisinske markedet over hele verden, og enkelte myndigheter begynner å gi etter for kravene.

 

Bilde
Joel Glover, UiO.
– Trenden vi ser om krav til hastighet i utviklingen av nye medisiner og bioteknologi må ikke gå på bekostning av pasientenes sikkerhet, sier Joel Glover, professor ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo.

– Analytikerne venter en rask vekst i dette markedet, og mange pasienter er desperate etter nye vidunderkurer. Vi står på dørterskelen til mange nye framskritt, men vi må nå mane til forsiktighet: Trenden vi ser om krav til hastighet i utviklingen av nye medisiner og bioteknologi må ikke gå på bekostning av pasientenes sikkerhet, sier Joel Glover, professor ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo.

 

Det er akademisammenslutningene EASAC (European Academies Science Advisory Council) og FEAM (Federation of European Academies of Medicine) som har laget rapporten.

Les pressemeldingen her.

Les hele rapporten her.