Halvdagsseminar om regenerativ medisin:

Trues medisinske fremskritt av mirakelkurer og press om raske godkjenninger?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
Regenerativ medisin

Regenerativ medisin går i hovedsak ut på å erstatte celler, vev og organer ved bruk av stamceller. 

Pasienter i EU-området kan i dag få tilgang til regenerativ medisin på fire måter:
•    Når terapiformen er testet og myndighetene har godkjent den 
•    Når man deltar i et medisinsk forsøksprosjekt
•    Når man har fått spesiell tillatelse til å få behandling som foreløpig ikke er godkjent for markedsføring 
•    Gjennom direkte kjøp, for eksempel på nettet, av kommersielle aktører som ikke er godkjent av myndighetene.

Regenerativ medisin, der stamceller brukes til erstatning av celler og vev, er i dag etablert behandling ved noen definerte sykdommer, særlig de som behandles med benmargstransplantasjoner. For en del andre tilstander er regenerativ medisin i eller nær klinisk utprøving. Blant disse finner vi erstatning av ben, brusk, hud og hornhinner, erstatning av nerveceller ved Parkinsons sykdom, erstatning av netthinnens pigmentepitel, og konstruksjon av nye organer slik som urinblæren. Samtidig har enkelte skandaler innen medisinsk forskning de senere år vært knyttet til behandling med stamceller. 
 

Bilde
Professor Anthony Atala - professor i regenerativ medisin
– Professor Anthony Atala, som er direktør for Wake Forest Institute for Regenerative Medicine og styreleder for Institute for urologi at Wake Forest School of Medicine i North Carolina, USA, er en av verdens ledende forskere innen regenerativ medisin. (Copyright: WFBH Photography)

Dette er bakteppet for rapporten fra EASAC (European Academies Science Advisory Council) og FEAM (Federation of European Academies of Medicine), der medisinske eksperter og forskere over hele Europa understreker viktigheten av forskning innen regenerativ medisin, men samtidig maner til forsiktighet rundt en stadig økende entusiasme. Det er særlig gapet mellom befolkningens forventninger og den reelle situasjonen vi befinner oss i som rapporten setter lys på. Samtidig er det sterk konkurranse i det medisinske markedet globalt, og enkelte myndigheter begynner å gi etter når det gjelder regulatoriske krav. 

– Stamceller og genterapi, som er en del av regenerativ medisin, er lovende og kan gi oss store medisinske framskritt, men vi ser en økende trend om at kravene til bevis blir redusert, sier professor Volker ter Meulen, som ledet gruppen som laget en rapporten.

– Analytikerne venter en rask vekst i dette markedet, og mange pasienter er desperate etter nye vidunderkurer. Vi står på dørterskelen til mange nye framskritt, men vi må mane til forsiktighet: Trenden vi ser om krav til hastighet i utviklingen av nye medisiner og bioteknologi må ikke gå på bekostning av pasientenes sikkerhet, sier Joel Glover, professor ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo. Han er faglig ansvarlig for seminaret.

Professor Anthony Atala (direktør for Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, og styreleder for Institutt for urologi ved Wake Forest School of Medicine i North Carolina, USA) holder hovedinnlegget og Olle Lindvall (Universitetet i Lund), som satt i arbeidsgruppen for rapporten, presenterer rapporten. For øvrig deltar Hanne Scholz, Morten Moe og Goran Petrovski (OUS), og Helge Ræder og Kamal Mustafa (Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus).

Bilde
Joel Glover, UiO.
– Vi står på dørterskelen til mange nye framskritt, men vi må nå mane til forsiktighet, sier Joel Glover, professor ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo. Han er faglig ansvarlig for seminaret.

Les hele EASAC rapporten her.


Program:
13:00 Welcome, Preses Hans Petter Graver 
13:05 Opening and introduction, Joel Glover, professor UiO
13:15 Presentation of the EASAC report Challenges and potential in regenerative medicine, Olle  Lindvall, Professor at Neurology, Lund University 
14:00 Anthony Atala, Professor and Director of the Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, and Chair of the Department of Urology at Wake Forest School of Medicine in North Carolina
14:45 Ministry of Health and Care services, TBC
Break
Where is the Norwegian research in this picture?
15:00 Kamal Mustafa
15:10 Morten Moe
15:20 Helge Ræder
15:30 Hanne Scholtz
Panel discussion
16:15 End


Påmelding:

Lenke for å følge streaming: