Akademimøte

Ekstrembølger i havet – hva er det, hvordan oppstår de, og hvilken betydning kan de ha for skipsfart og annen virksomhet til havs

Streames
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møtet åpner med at Erling Olaf Koppang holder minnetale over Knut Rønningen.

Foredrag ved professor Karsten Trulsen, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Bilde
Karsten Trulsen, foredragsholder på Akademimøtet 11. februar 2021
Karsten Trulsen Foto: UiO

Karsten Trulsen ble innvalgt som medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2020. Hans spesialfelt er ekstrembølger i havet – monsterbølger og episodiske bølger, deres modellering, dynamiske prosesser og fysikk. Arbeidet hans har forklart observerte havbølgeeffekter som før ikke var forstått, og dette har direkte betydning for sikkerheten for transport og annen virksomhet til havs.)