Akademimøte

Hva koster pandemien?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møtet åpner med at Marit Westergaard holder minnetale over Janne Bondi Johannessen og Erling Olaf Koppang holder minnetale over Knut Rønningen

Foredrag ved professor Steinar Holden, Økonomisk insitutt, Universitetet i Oslo

Bilde
Steinar Holden, foredragsholder på Akademimøte 15 april 2021
Steinar Holden Foto: UiO

Steinar Holden ble innvalgt som nytt medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi. Hans forskning dekker bl.a. penge- og finanspolitikk, makroøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsdannelse. Han har hatt mange viktige verv som leder av offentlige utvalg, der forskningsbasert kunnskap er anvendt til samfunnets beste.