Akademimøte

Hva koster pandemien?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved professor Steinar Holden, Økonomisk insitutt, Universitetet i Oslo

Bilde
Steinar Holden, foredragsholder på Akademimøte 15 april 2021
Steinar Holden Foto: UiO

Steinar Holden ble innvalgt som nytt medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi. Hans forskning dekker bl.a. penge- og finanspolitikk, makroøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsdannelse. Han har hatt mange viktige verv som leder av offentlige utvalg, der forskningsbasert kunnskap er anvendt til samfunnets beste.