Formiddagsmøte

Nye veier i behandlingen av depresjon

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Ole A. Andreassen dr med er professor ved Universitetet i Oslo, og overlege ved Oslo universitetssykehus. Han leder SFF NORMENT og har fokus på translasjonsforskning for å forstå mekanismer og bedre behandling for psykiske lidelser.

Bilde
Ole A. Andreasse, foredragsholder 3 juni 2021, formiddagsmøte
Ole A. Andreassen Foto: UiO/ Kirsten Sjøwall

Depresjon er blant sykdommene med størst global sykdomsbyrde. Alvorlige depresjoner er vanskelig å behandle, med få effektive medikamenter, og enda færre under utvikling. Men nå har en helt ny type substanser vist lovende resultater i foreløpige studier: psykedeliske stoffer slik som psilocybin og liknende (ketamin, MDMA). Disse har andre virkningsmekanismer, har hurtig innsettende effekt, og virker å ha lite bivirkninger. Men alle har et misbrukspotensial og flere er underlagt narkotikalovgivning. Mange av disse substansene er nå under utprøving i tråd med offentlige standard for legemiddelstudier. Disse nye medikamentene har stor medieoppmerksomhet, og utfordrer flere gamle «sannheter» om depresjonsbehandling, ikke bare biologiske mekanismer, men også sykdomssyn, legemiddellovgivning og finansiering av kliniske studier.