Akademimøte

Urfolksreligion - eksempler fra Sápmi

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved professor Siv Ellen Kraft, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Bilde
Siv Ellen Kraft, foredragsholder på Akademimøtet  mars 2021
Siv Ellen Kraft Foto: UiT/Stig Brøndbo

Siv Ellen Kraft ble innvalgt som medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2020. Hun er professor i religionsvitenskap ved UiT-Norges Arktiske universitet. Hennes forskning har utviklet seg fra studiet av nyreligiøsitetens eldste bevegelse teosofien, til samtidsreligiøsitet og religion i media, og med dreining til urfolksreligion, som omfatter en globalt rettet samtale om felles forestillinger med et tilnærmet standardisert vokabular.