ÅRSMØTET

Velkommen til Akademiets årsmøte på Grand Hotel!

For medlemmer
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Mandag 3. mai arrangerer Det Norske Videnskaps-Akademi årsmøte på Grand Hotel.

3. mai er stiftelsesdagen til Det Norske Videnskaps-Akademi og Carl XVs sin fødsesldag. Han ble født 3. mai 1826 i Stockholm og var konge av Sverige og Norge fra 1859 til 1872.

Fra Akademiets historie: "Kanskje var det ikke helt tilfeldig at søndag den 3. mai 1857 ble bestemt for det konstituerende møte - det var nok den eneste gang Videnskaps-Selskapet har holdt møte på en søndag! Foruten at det var årsdagen siden det anonyme gavebrev forelå, feiret Norges populære vicekonge, kronprins Carl, den dag sin 31-års fødselsdag!"

Bilde
Konge da Akademiet ble stiftet i 1857, født 3. mai 1826
Kong Carl XV Bildet tilhører Nationalmuseet i Stockholm

Program:
Forskningspolitisk innledning ved preses i Akademiet, Hans Petter Graver
Utdeling av diplomer til Akademiets nye medlemmer
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris

Kunstnerisk innslag

Foredrag ved Unni Olsbye, professor ved Kjemisk institutt, Universtetet i Oslo. Hun skal snakke om Det grønne skiftet