Akademimøte

Akademimøte og medlemsmøte

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møtet åpner med at det blir holdt minnetaler over Janne Bondi Johannessen og Knut Rønningen