Akademimøte

Andre verdenskrig: Hva er fortsatt uoppgjort i norsk offentlighet?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Før det ordinære møtet klokken 18.00 blir det medlemsmøtet med valg av ny preses

Møtet åpner med at det blir holdt minnetaler over Janne Bondi Johannessen og Knut Rønningen 

Foredrag ved direktør for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Guri Hjeltnes