Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Situasjonen i Sør-Sudan

Åpent
Zoom

Dette er vårsemesterets siste møte i demokratiserien. Det vil bli flere møter til høsten.

Les mer om demokratiserien her

 

Norges rolle i FNs sikkerhetsråd og muligheten for å stille de sør-sudanske topplederne for Den internasjonale straffedomstolen i Haag

Bilde
Demokratiserien illustrasjon

Norges rolle i FNs sikkerhetsråd og muligheten for å stille de sør-sudanske topplederne for Den internasjonale straffedomstolen i Haag

Dette møtet vil drøfte den prekære politiske, humanitære og menneskerettslige situasjonen i Sør-Sudan, demokratiets manglende forutsetninger i landet og diskutere muligheten for å stille lederne i landet til ansvar for menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser i landet. Norge har hatt et tungt engasjement i Sør-Sudan gjennom flere tiår, og siden Norge nå er medlem av FNs Sikkerhetsråd, påhviler det Norge et stort ansvar for å sette konflikten og Sør-Sudans ledere på agendaen. Seminaret vil konkret belyse mulighetene for å få stilt president Salva Kiir og visepresident Riak Machar for Den internasjonale straffedomstolen i Haag. 

Program

Anders Breidlid: Sør-Sudan etter uavhengigheten i 2011
Tomm Kristiansen: Hvorfor er Sør-Sudan i krise? Erfaringer fra grasrota i Sør-Sudan og demokratiets manglende forutsetninger
Regina Gai: Sør-Sudan sett fra innsiden. Jurist og tidligere diplomat for Sør-Sudan i Nairobi.
Cecilie Hellestveit: Hvilke mekanismer må være på plass for at sør-sudanske ledere kan stilles til ansvar for forbrytelsene i landet i FNs sikkerhetsråd og ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag?

Kommentarer fra Hilde Frafjord Johnson, Peter Natana, og Marit Hernæs.

Om innledere og kommentatorer

Bilde
Portrett av forsker Anders Breidlid
Anders Breidlid

Anders Breidlid er professor ved OsloMet og har tidligere jobbet for Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan. Han er forfatter/redaktør for den første historieboka om Sør-Sudan: A Concise History of South Sudan (siste utgave 2014).

 

 

 

 

Bilde
Portrett av Tomm Kristiansen
Tomm Kristiansen. Foto: Wikipedia Commons

Tomm Kristiansen er journalist og forfatter, og best kjent som NRKs mangeårige afrikakorrespondent. Fra 2006 til 2008 var Kristiansen rådgiver for Sør-Sudans president Salva Kiir.

 

 

 

 

 

Bilde
Regina Gai
Regina Gai

Regina Gai er opprinnelig fra Sør-Sudan og er jurist med en LL.M i Public International Law fra UiO. Hun er diplomat, og tidligere nestleder for Sør-Sudans ambassade i Nairobi Kenya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde
Portrett av Cecilie Hellestveit
Cecilie Hellestveit

Cecilie Hellestveit er konfliktforsker og forfatter. Hun er jurist og statsviter med doktorgrad om folkerettens regler for borgerkriger. Hun gav i 2020 ut boka Krigens folkerett - Norge og vår tids kriger sammen med Gro Nystuen, og arbeider for tiden med en bok om forhandlingsprosesser i folkeretten. 

 

 

 

 

 

 

Bilde
Portrett av Hilde Frafjord Johnsen
Hilde Frafjord Johnsen


Hilde Frafjord Johnson har vært FNs spesialutsending i Sør-Sudan og tidligere utviklingsminister i begge regjeringene til Kjell Magne Bondevik. Hun har også vært visedirektør i UNICEF.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde
Peter Natana
Peter Natana

Peter Natana er en uavhengig konsulent fra Sør-Sudan og arbeider med demokratibygging, migrasjon og integrering. Han arbeidet tidligere for the Oslo Center for Peace and Human Rights. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde
Marit Hernæs
Marit Hernæs

Marit Hernæs er leder for Støttegruppa for Sudan og Sør-Sudan, tidligere lærer og har hatt flere internasjonale oppdrag for UNHCR og UNICEF og for Norsk Folkehjelp i Sør-Sudan og Sudan