Nansen minneforelesning

Forsking og menneskerettar

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved professor i litteraturvitenskap og leder av Akademiets menneskerettskomité, Jakob Lothe