Akademimøte

Hvordan oppstår våre bevisste opplevelser, tanker og følelser fra hjerneprosesser?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Minnetaler

Foredrag ved professor emeritus ved Institutt for medisinske basalfag, seksjon for fysiologi, Johan Frederik Storm