Lettenprisen – global vitenskapspris for unge forskere på bærekraft:

Meta Roestenberg vinner Lettenprisen

Kontaktpersoner

Leder av Letten-komiteen:
Heidi Holmen, associate professor
Epost: Heidi.holmen@oslomet.no
Mobil: +47 90580017

Leder av Lettenpriskomiteen:
Arnfinn Midtbøen, associate professor
Epost: a.h.midtboen@sosgeo.uio.no
Mobil: +47 92082553
 

Oslo, 17 juni 2021: Årets vinner av Lettenprisen forsker for å finne en vaksine mot malaria. Meta Roestenberg er spesialist i infeksjonssykdommer og utdannet ved Leiden University Medical Center i Nederland. Hun bruker sin ekspertise på infeksjonssykdommer som er utbredt i fattige land.

Lettenprisen anerkjenner fremragende unge forskere innen helse, utvikling, miljø og likeverd. Professor Meta Roestenberg har etablert et internasjonalt nettverk av vaksineforskere i Uganda, Zambia, India og Burkina Faso for å overføre kunnskap og utveksle forskere mellom land. Arbeidet hennes vil ha stor betydning for å stanse smittsomme sykdommer i utviklingsland. 

Bilde
Meta Roestenberg
Vinneren av Lettenprisen Meta Roestenbergs karriere er et stjerneeksempel på forskning som kombinerer fremragende vitenskap med et ekte sosialt engasjement, skriver Lettenpriskomiteen. (Foto: Milette Raats)

– Meta Roestenbergs mål og resultater møter alle kriteriene for Lettenprisen. Hennes bidrag har stor betydning for forskning på smittsomme sykdommer som er utbredt i land med begrensede ressurser. Hennes engasjement og formidling når utover hennes strålende akademiske resultater, sier Heidi Holmen, leder av Lettenpriskomiteen. Fra en liste med svært gode kandidater fra hele verden, valgte komiteen tre kandidater til finalen, og Meta Roestenberg kom på første plass.

Prispengene skal gå til kosteffektiv vaksinering 
Vinneren av Lettenprisen mottar 2 millioner kroner, og hoveddelen av disse midlene er reservert forskningsprosjekter. I Meta Roestenbergs prosjektforslag etablerer hun kosteffektive vaksinasjonsprogrammer mot smittsomme sykdommer som mangler tilstrekkelig oppmerksomhet. Dette skal hun gjøre ved å engasjere doktorgradsstipendiater og knytte dem til forskningsprosjekter som utvikler nye vaksiner. 

– Meta Roestenberg ønsker å lære opp en ny generasjon av hovedsakelig kvinnelige forskere og leger som kan drive fram forskningsprosjekter som fremmer global helse, sier Heidi Holmen. 

Malaria
Meta Roestenberg hadde ikke planlagt å bli lege, men hun oppdaget at hun var god til å forske og at medisin var det området hvor hennes talent er mest nyttig. Hun tok en doktorgrad på malaria-vaksiner ved Radboud University Nijmegen, og siden har hun forsket på hvordan vi kan stanse utbredelsen av malaria.

Bilde
Heidi Holmen
Heidi Holmen, leder av Letten-komiteen. (Foto: OsloMet)

Malaria-parasittene er tilpasset det menneskelige immunsystemet, og de har utviklet en evne til å manipulere immunsystemet slik at det ikke responderer kraftig nok. For at en malariavaksine skal fungere må den angripe denne evnen. Med støtte fra Lettenprisen planlegger Roestenberg en klinisk test hvor friske frivillige får en dose av en malariavaksinekandidat. Dersom denne testen er vellykket, håper hun at den vil åpne døren til en ny metode for utvikling av vaksiner. 

Hun planlegger også å dokumentere hele testprosessen ved å lage en film som vil bli tilbudt forskere rundt i verden. 

Pallplasser
De to kandidatene som ikke nådde helt opp var Ramona Vijeyarasa, advokat fra Australia, og Tolullah Oni, lege innen offentlig helse fra Nigeria, se Lettenprisen.com.

 

 

 

 


Om Lettenprisen:
Lettenprisen ble lansert i mars 2018 av det norske Akademiet for yngre forskere og Lettenstiftelsen, for å anerkjenne unge forskeres bidrag innen helse, utvikling, miljø og likeverd. Prisen på 2 millioner kroner blir tildelt annethvert år til en fremragende forsker under 45 år som kombinerer vitenskapelig arbeid og sosialt engasjement. I 2018 vant advokat Tarunabh Khaitan fra India prisen. 

 

Om Lettenstiftelsen:
Professor Letten F. Saugstad (1925 – 2014) etablerte Lettenstiftelsen i 1986 for å fremme forskning, spesielt innen fødselsskader og visse aspekter innen mental helse som øker kunnskapen om hjernens struktur og funksjon. Stiftelsen prioriterer også studier av helseeffekter som er assosiert med miljøforurensning og andre problemer som kan bidra til å forstå forholdet mellom mennesket og miljøet. Lettenstiftelsen gir utdanningsstipend, organiserer internasjonale konferanser og gir priser for fremragende resultater.