Komite for geomedisin

Pandemiers start og spredning – Hvilken innflytelse har vi mennesker?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
Praktisk informasjon

Deltakeravgiften er kr 500,- og betales ved påmelding på nettsiden: https://www.deltager.no/geomedisin2021
Spørsmål om påmelding kan rettes til komiteens leder Aksel Bernhoft: aksel.bernhoft@vetinst.no

Symposium arrangert av Akademiets komite for geomedisin - mat, miljø og helse

Bilde
Illustrasjonsbilde av Covid 19 viruset
Illustrasjonsbilde: David Ho/IGI

Pandemiers start og spredning – Hvilken innflytelse har vi mennesker?

På bakgrunn av erfaringene med covid-19-pandemien ønsker vi i dette symposiet å formidle en oppdatering og diskusjon om opphav og global spredning av koronaviruset og andre mulige pandemiske agens. Vi vil belyse sammenhenger mellom menneskers aktivitet på kloden og smittsomme agens som innebærer risiko for pandemier. Betydningen av mutasjoner vil bli diskutert i sammenheng med smittespredning og ny vaksineteknologi for bekjempelse av pandemier. Videre vil vi se på hvordan sosiale forhold og kostholdet kan ha sammenheng med smitterisiko og alvorlighetsgrad av pandemier som covid-19. Det blir også trukket paralleller mellom koronaviruspandemien og tidligere alvorlige hendelser som Tsjernobyl-ulykken, og symposiet avrundes med å diskutere spørsmålet om norsk beredskap er klar for neste hendelse.

Programansvarlig: Komite for geomedisin - mat, miljø og helse


Program

08:30 – 09:30  Registrering, kaffe/te

09:30 – 09:45  Åpning/innledning

Del 1: Koronaviruset fra naturen til mennesket
09:45 – 10:05  Smitteveier for virus fra dyr til mennesker, og hvilken betydning har mutasjoner i dyrepopulasjonen? Carlos das Neves, forskningsdirektør Veterinærinstituttet
10:05 – 10:25  Sammenhenger mellom naturødeleggelser, klimaendringer, metoder i husdyrholdet og pandemier. Eystein Skjerve, professor NMBU Veterinærhøgskolen

Del 2: Virusspredning blant mennesker
10:25 – 10:45  Spredning av pandemier – fra spanskesyken til covid-19. Svenn-Erik Mamelund, professor OsloMet
10:45 – 11:00  Diskusjon over tre foredrag

11:00 – 11:25  Pause m/forfriskninger

11:25 – 11:40  Mutasjoner av koronavirus i mennesker og seleksjon av mutanter. Olav Hungnes, seniorforsker Folkehelseinstituttet
11:40 – 11:55  Kan ny vaksineteknologi gjøre oss bedre rustet til å bekjempe viruspandemier? Gunnveig Grødeland, seniorforsker UiO

Del 3: Betydningen av sosiale forhold, ernæring og mattilgang
11:55 – 12:10  Sammenhengen mellom sosiale forhold, smitterisiko og alvorlighetsgrad ved pandemier som covid-19. Espen Bjertness, professor UiO
12:10 – 12:25  Diskusjon over tre siste foredrag

12:25 – 13:25  Smakfull lunsj

13:25 – 13:45  Ernæring som nøkkel til global robusthet mot pandemier. Bryndis Eva Birgisdottir, professor Universitetet på Island
13:45 – 14:00  Om sink, selen og vitamin D som beskyttelse mot covid-19. Jan Alexander, professor og tidl. fagdirektør Folkehelseinstituttet
14:00 – 14:15  Hva kan kunnskap om husdyrfôring bidra med i forebygging av sykdom ved pandemier? Aksel Bernhoft, seniorforsker Veterinærinstituttet
14:15 – 14:30  Diskusjon over tre siste foredrag

14:30 – 14:55  Pause m/forfriskninger

14:55 – 15:10  Betydningen av tilgjengelig matjord for human helse under pandemier. Trine Sogn, professor NMBU

Del 4: Kriseerfaring og beredskap
15:10 – 15:25  Hva kan man lære av Tsjernobyl-ulykken ved håndtering av koronaviruset? Deborah Ougthon, professor NMBU
15:25 – 15:40  Er beredskapen i Norge klar for neste biologiske hendelse? Arne Broch Brantsæter, overlege og fungerende leder CBRNE-senteret, Oslo universitetssykehus
15:40 – 16:00    Diskusjon over tre siste foredrag og avrunding