Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Teknologiens dualitet

Streames
Det Norske Videnskaps-Akademi/ Zoom

Høstens første møte i demokratiserien har teknologi og cyberkrigføring som tema

Bilde
Demokratiserien forsideillustrasjon

Mer informasjon kommer.