Russland i verden og som nabo: Politiske og militære utviklingstrekk

Foredrag ved seniorforsker i Norsk utenrikspolitisk institutt Julie Wilhelmsen, og professor ved Universitetet i Oslo, Geir Flikke

 

Om foredragene

Julie Wilhelmsen: Russland i verden og som nabo: Politiske og militære utviklingstrekk

Hvordan kan vi forklare Russlands handlinger på den internasjonale arena? Dette foredraget viser hvordan russisk utenrikspolitikk formes av innenrikspolitiske impulser, men også i tett samspill med de eksterne aktørene Kreml anser som viktige i verden. Russisk selvhevdelse og den stadig økende spenningen i forhold til Vesten har manifestert seg i en gjensidig militær oppbygning langs den nye øst-vest grensen i Europa de siste årene. Foredraget skisserer hvilke dilemmaer dette skaper for Norge som Russlands nabo.

 

Geir Flikke:  Russisk samfunnsbevegelser: Status quo eller endring?

Den 15. januar 2020 varslet Vladimir Putin omfattende endringer i Russlands statsforfatning. I henhold til talen til den føderale forsamling, skulle makten fordeles jevnere internt i den utøvende makt. I prossessen etterpå benyttet Dumaen seg imidlertid av muligheten til å nullstille Putins tidligere presidentperioder, noe som gjør det mulig for presidenten å sitte frem til 2036. Pandemien utsatte planene om en rådgivende folkeavstemning over grunnlovsendringene, og den endelige gjennomføringen er blitt kritisert av nasjonale NGOer. På den ene side synes Russlands personalistiske autoritære system å være mer sementert enn noen gang tidligere. På den annen side blir samfunnsprotestene mer omfattede. I juli brøt et ut store protester i Sibir, og i august dannet det seg en folkebevegelse mot Lukasjenka. Kreml ble stilt overfor betydelige dilemmaer: Hviterussland er ikke lenger et autoritært utstillingsvindu mot Vest, og det folkefattige og ressursrike Sibir synes å være mer opptatt av lokalt styre. I dette foredraget tar jeg et dypdykk i russisk politikk og forsøker å besvare spørsmålet: Er Putins posisjon så ubestridelig som den kan synes? Hva betyr protestene mot Putin for landets fremtid?