Populisme og politisk kommunikasjon

I det tredje møte i Akademiets demokratiserie er temaet populisme.

Populisme anses som en utfordring for demokratiet, men også som en direkte konsekvens av demokrati som allerede er i krise. For å forstå fremveksten av populistiske bevegelser, partier og kandidater, må vi også forstå måten populistiske budskap blir kommunisert og mottatt. Hvordan påvirker populistisk politisk kommunikasjon demokratiske samfunn, og hva kan gjøres for å dempe de negative konsekvensene?

Kommentator er Kari Steen-Johnsen, som er prosjektleder for FREXO, et prosjekt som undersøker ytre høyre på nett. Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen.

Om innlederne
Toril Aalberg er professor i sosiologi og leder for Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap ved NTNU. Hun er ekspert på medier, valg og politikk, og blir mye brukt som kommentator under valgkamper. Aalberg er forfatter og redaktør av en rekke bøker, sist ute er Communicating Populism (2019).

Aalberg ledet prosjektet Populist Political Communication in Europe - Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics (2014-2018) som undersøkte hvordan populistisk politisk kommunikasjon påvirker demokratiet i Europa.

Kari Steen-Johnsen er sosiolog og forskningsleder for gruppen Politikk, demokrati og sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes interesser inkluderer temaer som politisk mobilisering og deltagelse, offentlig debatt og ytringsfrihet, med vekt på konsekvenser av digitalisering og fremvekst av sosiale medier. Hun er prosjektleder for FREXO.

FREXO er et forskningsprosjekt om ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft. Ytre høyre er en felles betegnelse for partier og andre politiske organisasjoner som befinner seg til høyre for den tradisjonelle konservative høyresiden. Prosjektet vil gi innsikt i hvordan politisk innhold på ytre høyre produseres og spres, og hvordan det påvirker samfunnet i bred forstand.