Hva koster pandemien?

Hva koster pandemien?

0:10​ Introduksjon ved visepreses Terje Lohndal
1:08​ Steinar Holden: Hva koster pandemien?
41:55​ Kommentarer og spørsmål
58:05​ Avslutning ved visepreses Terje Lohndal
Foredrag ved professor Steinar Holden, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo;
Hvilke virkninger har pandemi og tiltak hatt for norsk økonomi og samfunn? · Var det riktig å stenge ned? · Hvilke tiltak bør brukes for å dempe skadevirkningene?Steinar Holden er professor ved Institutt for økonomi, Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser inkluderer lønnsfastsettelse, finans- og pengepolitikk, makroøkonomi, arbeidsmarked og forhandlinger. Han har vært leder for en rekke offentlige kommisjoner, og skrevet lærebøker i økonomi for videregående nivå, samt en innledende lærebok i makroøkonomi. Han mottok i 2019 Universitetet i Oslo sin formidlingspris. Han har hatt mange viktige verv som leder av offentlige utvalg, der forskningsbasert kunnskap er anvendt til samfunnets beste.

Foredraget bel holdt 15.04.21 og var en del av et Akademimøte.